um2033-prawo-do-zycia

Uniwersum Metro 2033. Prawo Do Życia (Denis Szabałow)

Istnieją sytuacje, w których trzeba zapomnieć o dobrych manierach i skorzystać z odwiecznego prawa, jakim jest prawo silniejszego. Jednym z takich przykładów jest moment, w którym wszyscy Twoi bliscy zagrożeni są wymarciem z braku potrzebnych surowców. Daniła wiedząc to, zgodził się na wzięcie udziału w misji Bractwa polegającej na podbiciu Rosrezerwy i przejęciu jej wszelkich dóbr. Wraz z przyjacielem Sańką i swoją drużyną, wyruszają w podróż po zniszczonej i niebezpiecznej powierzchni, gdzie czekać ich będzie walka o życie, przy czym na pewno łatwo nie odpuszczą, ponieważ mają do tego prawo… prawo do życia!